Rapporten

MEDIA

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJK

RAPPORTEN

WETENSCHAPPELIJK

Rapporten over onderzoek
J.L. Mulder, P. ten Den & T. Schoonhof, 2022. Boom- en steenmarters op de Sallandse Heuvelrug. Rapport marteronderzoek Sallandse Heuvelrug 2019-2021. 91 p. Download pdf


J.L. Mulder, 2019. Dassenmonitoring tijdens de reconstructie van de A27. Rapport Bureau Mulder-natuurlijk. 30 p. Download pdf


J.L. Mulder, M. Krijn & J.B. Latour, 2018. Ecologisch onderzoek & surveillance Wasbeerhond. Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, Feanwâlden, rapport nr 2389, 41 p. Download pdf


R. Janssen, J.J.A. Dekker, J.L. Mulder, A. Brouns & L. Linnartz, 2016. De wilde katten van het Vijlenerbos. Onderzoek naar het tereingebruik in 2014-2015. Bionet / Jasja Dekker Dierecologie / Bureau Mulder-natuurlijk. 57 pag. Download pdf.


J.L. Mulder, 2016. De dassen langs de A27 tussen Utrecht en Hilversum. Rapport Sweco, nr SWNL0195560, 56 pp + 2 bijlagen. Download pdf


J.L. Mulder, 2014. Dassenbelangen langs de A27 tussen Utrecht en Eemnes. Rapport Grontmij, 33 pp. Download pdf.


J.L. Mulder, 2014. Pluimvee beschermen tegen predatie. Bureau Mulder-natuurlijk, rapport 2014-3. Download pdf


R. Janssen & J.L. Mulder, 2013. Aanvullende cameravalzoektocht naar wilde kat en boommarter in Zuid-Limurg (NL) en de Voerstreek (B) in 2012-2013. Download pdf


R. Janssen & J.L. Mulder, 2012. Op zoek naar lynx, wilde kat en boommarter. Een inventarisatie met cameravallen in de Euregio Maas-Rijn, rond het Drielandenpunt. Download pdf


B. Voslamber, J.L.Mulder & L. van den Bremer 2012. Invloed van de vos op het broedsucces van Grauwe ganzen. Een pilotstudie in de Gelderse Poort. Zoogdiervereniging rapportnummer 2013.14. 46 pp. Download pdf


J.L. Mulder, 2011. The raccoon dog in the Netherlands - a risk assessment. Rapport Bureau Mulder-natuurlijk, 54 pp. Download pdf


J.L.Mulder, 2012. De boommarterbrug bij De Bilt - een half jaar monitoring. Rapport Bureau Mulder-natuurlijk, 15 pp. Download pdf


J.L.Mulder, 2011. Vossenonderzoek en -beheer op de Sallandse heuvelrug, 2009-2010. Rapport Bureau Mulder-natuurlijk, 46 pp. Download pdf


J.L.Mulder, 2007. Met fotoval en schroevendraaier op zoek naar de wilde kat in Limburg. Rapport Bureau Mulder-natuurlijk nr 2007-01, 40 pp. Rapport pdf


J.L.Mulder, 2007. Vossenbeheer voor hamsters, (hoe) heeft het gewerkt ? Rapport Bureau Mulder-natuurlijk 2007-02, 42 pp. Rapport pdf


Ecoplan & Bureau Mulder-natuurlijk, 2006. Kansen voor de boommarter in Noord-Brabant. 100 p.


J.L. Mulder, 2005. Vossenonderzoek in de duinstreek van 1979 tot 2000. VZZ rapport 2005.72.  Zoogdiervereniging VZZ en de drie duinwaterbedrijven. 78 pp. Rapport pdf


J.L. Mulder, 2005. Schapen en vossen. Rapport Bureau Mulder-natuurlijk, in opdracht van Provincie Noord-Holland. 36 pp. Rapport pdf


J.L. Mulder, H.A.H. Jansman & J.W.B. van der Giessen, 2004. Ecologisch onderzoek aan geschoten vossen in Zuid-Limburg, 2002-2003 (met aanbevelingen voor het beheer van de vossen-populatie in relatie tot hamsterpredatie). Rapport Bureau Mulder-natuurlijk & Alterra, 33 pp + bijlagen. Rapport pdf


J.W.B. van der Giessen, A. de Vries, M.L. Chu, V. Stortelder, J.L. Mulder, C. de Lezenne Coulander & P. Teunis, 2004. The prevalence of Echinococcus multilocularis in foxes in Limburg 2002-2003. RIVM-report 330040001/2004, 26 pp. Download pdf


J.L.Mulder, 2003. Hoe is de vossenpopulatie in Noord-Holland te monitoren? VZZ-rapport 2003-02. 31 pp. Download pdf


N. Beemster & J.L. Mulder, 2002. De vossenproblematiek rond het Lauwersmeer: een verkenning. Altenburg & Wymenga, rapport 332. Download pdf (let op 28 Mb)


J.L.Mulder, 2000. De vos in Meijendel en Berkheide. Rapport Duinwaterbedrijf Zuid-Holland. 145 pp. Download pdf


J.L.Mulder, 1996. Egels en auto's: een literatuurstudie. Project Versnippering, deel 27. DWW-rapport P-DWW-96-068. VZZ-mededeling 28. 80 pp. Download tekst (zonder figuren)


J.L.Mulder, 1995. Herintroductie van dassen in Overijssel en Friesland. IBN-rapport 186. 44 pp. (zie bij wetenschappelijke publicaties)


J.L.Mulder & P.H.A.M.Dirks, 1995. Verspreiding van kleine zoogdieren in Friesland aan de hand van braakbalonderzoek. VZZ-mededeling 26, 30 pp + bijlagen.


J.L.Mulder, 1994. Gebruik van de huidige geautomatiseerde gegevensbestanden van natuur en landschap en van zoogdieren, in relatie tot het Rijkswegennet. Een verkennende studie aan de egel. Project Versnippering, deel 22. DWW-publikatie W-DWW-94-727, 38 pp + bijlagen.


J.L.Mulder, 1992. De lynx nog niet los. Rapport Natuurmonumenten, 's Graveland, 48 pp. Rapport pdf


J.L.Mulder, 1988. De vos in het Noordhollands Duinreservaat. RIN-rapport in 5 delen, nrs 88/41 t/m 45: Samenvatting


J.L.Mulder (red), 1988. De vos in het Noordhollands Duinreservaat. Deel 1: Organisatie en samenvatting. Rapport Rijksinstituut voor Natuurbeheer 88/41, 32 pp. Download pdf


J.L.Mulder, 1988. De vos in het Noordhollands Duinreservaat. Deel 2: Het voedsel van de vos. Rapport Rijksinstituut voor Natuurbeheer 88/42, 69 + 9 pp. Download pdf


J.L.Mulder, 1988. De vos in het Noordhollands Duinreservaat. Deel 3: De vossenpopulatie. Rapport Rijksinstituut voor Natuurbeheer 88/43, 106 + 23 pp. Download pdf


J.L.Mulder, 1988. De vos in het Noordhollands Duinreservaat. Deel 4: De fazantenpopulatie. Rapport Rijksinstituut voor Natuurbeheer 88/44, 59 pp. Download pdf


J.L.Mulder & A.H.Swaan, 1988. De vos in het Noordhollands Duinreservaat. Deel 5: De wulpenpopulatie. Rapport Rijksinstituut voor Natuurbeheer 88/45, 76 pp. Download pdf