Media

MEDIA

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJK

RAPPORTEN

WETENSCHAPPELIJK

Optredens op radio en televisie, Youtube

RADIO EN TV


LINK   Vara Vroege Vogels TV dinsdag 16 nov 2016, boommarteronderzoek, met Ruud van den Akker en mij.


LINK   Uitzending met interview en loslaten van gezenderde das. RTNoord-Holland, 27 januari 2014


LINK  Vangen en zenderen van een das juni 2013 (RTV Utrecht)


LINK    Documentaire 'Rotvos', gemaakt door Tijs Tinbergen en Jan Musch (zie foto) en uitgezonden door de NCRV. Won een gouden kalf voor beste lange documentaire in 2009


LINK    Boommarters uitzetten in Noord-Brabant, een item in Vara Vroege Vogels radio, 4 jan 2009


LINK    Boommarters uitzetten in Noord-Brabant, vergeten welke omroep, 24 dec 2008


LINK    Een discussie over het weer vrijgeven van de jacht op (c.q. bestrijding van) de vos in een radio-uitzending van Teleac, 11 april 2006


LINK    Een interview door Jan Emmens, radioprogramma De Ochtenden, over het vrijgeven van de jacht op de vos, 6 april 2006


LINK    Een item over noodzaak van vossenbestrijding voor weidevogels, radio Vara Vroege Vogels, 9 feb 2003

YOUTUBE FILMPJES


Diverse dieren --- Various animals

LINK  Eekhoorn rent boommarterbrug over --- Red squirrel uses passage over a main road

LINK  Een groep foeragerende zwijnen, Argonne, Frankrijk --- A group of foraging wild boar, northern France

LINK  Houtsnip stelt zich aan voor de camera --- Displaying woodcock


Monitoring --- Monitoring

LINK  Natte faunapassage Ankeveen --- Artificial wildlife corridor connecting two wet areas


Vos --- Red fox

LINK  Vos zoekt en vangt wormen op gazon --- Red fox hunting and catching earthworms on a lawn

LINK  Intensief markerende vossen--- Scent marking red foxes

LINK  Zendervos Erna drachtig en met kleine jongen --- Radio-fox pregnant and with small cubs

LINK  Jongen van 6 weken oud met moeder Erna --- Fox cubs 6 weeks old and their mother

LINK  Jongen van 9 weken oud spelend en met moeder Erna --- Fox cubs 9 weeks old playing


Das --- Badger

LINK  Ontmoeting tussen vos en das bij dassentunnel --- Encounter between fox and badger at badger underpass

LINK  Ontmoeting van twee dassen op de burcht, paring --- Badgers meeting and copulating on the sett

LINK  Das in de tuin met vogelvoerhuisje --- Badger eats bird food in a garden

LINK  Das en vos op dassenburcht, das haalt nestmateriaal --- Badger collecting nesting material

LINK  Bijzondere dassentunnel over een viaduct heen --- Peculiar badger "underpass"

LINK  Twee jonge dassen met hun moeder --- Two badger cubs with their mother

LINK  Dassen parend voor de burcht --- Badgers copulating at their sett

LINK  Das lekker aan het krabben bij dassentunnel --- Scratching badger at badger underpass

LINK  Drukke dassentunnel --- A busy badger underpass

LINK  Dassen lopen over drijvende balken --- Badgers walk on floating trees

LINK  Das kruipt onder hek door --- Badger passes under a fence


Boommarter --- Pine marten

LINK  Gezenderde boommarter op voerplek --- Radio-collared pine marten on feeding site


Wilde kat --- Wild cat

LINK  Twee opnamen in de Argonne, 2010-2011 --- Two short movies from camera-traps, France

LINK  Rustig zittende poetsende wilde kat, Argonne dec 2015 --- Wildcat in France


Konijn --- Rabbit

LINK  Hoe wilde konijnen hun jongen krijgen en verzorgen --- Nursing in rabbits, Dutch version

LINK  Hoe wilde konijnen hun jongen krijgen en verzorgen, Engels --- Nursing in rabbits, English version


Grauwe gansnesten en roofdieren --- Greylag goose nests and their predators

LINK  Vos en steenmarter op grauwe ganzennest --- Goose nest robbed by fox and stone marten

LINK  Das eet grauwe gans-eieren --- Greylag goose nest robbed by badger

LINK  Vos neemt eieren mee van grauwe gans --- Greylag goose nest robbed by fox