Projecten

Lopende projecten

Dassen en wegwerkzaamheden: A27


In 2017 en 2018 wordt de A27 tussen Utrecht-Noord en Eemnes verbreed en aangepast: er komen allerlei nieuwe 'kunstwerken' en de vele 'lussen' bij Hilversum verdwijnen. Hoe reageren de dassen op de (soms nachtelijke) werkzaamheden? Kunnen we daar iets van leren voor de aanpak van latere projecten? Langs de weg wordt een aantal dassen voorzien van GPS-halsbanden zodat hun reactieop de werkzaamheden en verandering gemeten kan worden. Ook worden de (deels nieuwe) dassentunnels gemonitord.


In opdracht van 3-Angle, het consortium dat de A27 verbreedt

De wasbeerhond in Nederland

 

Onderzocht wordt waar de wasbeerhond (door jagers ook wel marterhond genoemd) momenteel voorkomt in Nederland, wat hij eet en waar hij zijn voedsel vandaan haalt. Dit levert een bijdrage aan het beeld van zijn invloed, als exoot, op onze inheemse flora en fauna. Geprobeerd wordt om enkele wasbeerhonden te vangen en te zenderen, om hun gangen na te gaan en een beeld te krijgen van de populatie-omvang. Keutels worden verzameld uit de karakteristieke latrines, om te bepalen wat wasbeerhonden eten. Samen met het RIVM worden dode dieren ingezameld en onderzocht op ziektes en parasieten; ook hun maaginhoud wordt geanalyseerd.

In dit project wordt samengewerkt met onderzoeksbureau Altenburg&Wymenga en het Bureau van de Zoogdiervereniging.


In opdracht van de NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit,

Ministerie van Economische Zaken)


Meer over het onderzoek: LINK.   Meer lezen over de wasbeerhond: LINK

Boommarters bij Bilthoven


De boommarters van de bossen Beukenburg en Ridderoord (Utrechts Landschap) bij Bilthoven worden al meer dan tien jaar bestudeerd door Ruud van den Akker. Hij lokt ze bijvoorbeeld naar voerplaatsjes en fotografeert ze daar op zo'n manier dat hun bef goed zichtbaar is. Elke boommarter heeft een anders gevormde bef. Zo volgt hij individuen door de jaren heen, weet welke jongen van welk vrouwtje zijn, enzovoort. Zijn onderzoek wordt nu uitgebreid met een extra techniek, VHF-zenders. We willen vooral weten hoe groot de territoria van mannetjes en vrouwtjes zijn, en hoe ze het landschap gebruiken. Gaan ze bijvoorbeeld het open gebied in richting Maartensdijk, en benutten ze dan de houtwallen en losse bomen, enzovoort. Boommarters zijn in Nederland nog nauwelijks met hulp van zenders onderzocht.


Een item over dit onderzoek in Vara Vroege Vogels TV: LINK


Voor dit onderzoek is financiële steun verkregen van de Werkgroep Boommarter Nederland, die in 2008 de AD/Fentener van Vlissingen Natuurprijs kreeg voor dit soort telemetrisch onderzoek.

Enkele recent afgeronde projecten

Dassenonderzoek


Tussen Utrecht-Noord en Eemnes werd de dassenpopulatie onderzocht, met als aanleiding de aanleg van twee ecoducten (over de A27 en de N417) en de toekomstige verbreding van de A27. Nagegaan werd hoe de huidige dassenvoorzieningen (dassentunnels, viaducten met stobbenwallen etc) worden gebruikt door de dassen, en hoe er bij de wegwerkzaamheden rekening moet worden gehouden met de dassen. Een aantal individuen werd gevolgd met behulp van GPS-halsbanden.


In opdracht van Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat

en ProRail, en in samenwerking met Grontmij/Sweco


Rapporten: Dassenbelangen (2013) en

 Dassen langs A27 (2016)

Monitoring natte passages


Tussen het Naardermeer en het moerasgebied van Ankeveen zijn in 2013 twee unieke faunapassages gemaakt. De provinciale weg N236 is op twee plaatsen op lange bruggen gelegd, met water en oevers er onderdoor. Begeleidend hekwerk zorgt er voor dat reeën, hazen, vossen en wat zich verder maar meldt, onder de weg door loopt. Een einde aan de verkeersslachtoffers, en een soepele verbinding voor watergebonden soorten. Bureau Mulder-natuurlijk verzorgde de monitoring van de passerende fauna van augustus 2013 tot maart 2015.

Filmpjes: deel 1 en deel 2  en samenvatting.


In opdracht van de Provincie Noord-Holland


In november 2016 werd voor het eerst een otter in de passage waargenomen: link