Populair

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJK

RAPPORTEN

MEDIA

WETENSCHAPPELIJK

Hoofdstukken in boeken en artikelen in tijdschriften


J.L. Mulder, 2021. De wasbeerhond is nog steeds zeldzaam. Kijk op Exoten, februari 2021: 16-17. Download pdf


B. Bakker, J.L. Mulder & V. Loehr, 2019. Dassen niet onder de indruk van grootschalige wegverbreding. De Levende Natuur 120 (6): 245-249. Download pdf


A. Pot, A. van Diepenbeek, J.L. Mulder & R. Nauta, 2017. Prenten van wasbeerhond, vos en hond. Hints voor herkennning. Zoogdier 28 (1): 3-6. Download pdf


J.L. Mulder & R. van den Akker, 2017. De activiteiten van vier gezenderde boommarters in Beukenburg en Ridderoord. Marterpassen 23: 80-88. Download pdf


J.L. Mulder, 2016. Wilde kat Felis silvestris. In: Broekhuizen, S., K. Spoelstra, J.B.M. Thissen, K.J. Canters & J.C. Buys (redactie). Atlas van de Nederlandse zoogdieren. Leiden. pp 232-233.


J.L. Mulder, 2016. Lynx Lynx lynx. In: Broekhuizen, S., K. Spoelstra, J.B.M. Thissen, K.J. Canters & J.C. Buys (redactie). Atlas van de Nederlandse zoogdieren. Leiden. pp 234-235.


J.L. Mulder, 2016. Vos Vulpes vulpes. In: Broekhuizen, S., K. Spoelstra, J.B.M. Thissen, K.J. Canters & J.C. Buys (redactie). Atlas van de Nederlandse zoogdieren. Leiden. pp 236-238.


J.L. Mulder, 2016. Wasbeerhond Nyctereutes procyonoides. In: Broekhuizen, S., K. Spoelstra, J.B.M. Thissen, K.J. Canters & J.C. Buys (redactie). Atlas van de Nederlandse zoogdieren. Leiden. pp 242-243.


R.W. Akkermans & J.L.Mulder, 2016. Wasbeer Procyon lotor. In: Broekhuizen, S., K. Spoelstra, J.B.M. Thissen, K.J. Canters & J.C. Buys (redactie). Atlas van de Nederlandse zoogdieren. Leiden. pp 267-269.


C. Janssen, 2015. Beestje van de week. Vos. Volkskrant 7 februari 2015. Download pdf


J.L. Mulder, 2015. Weer een wilde kat geïmporteerd. Zoogdier 25(2): 20-2. Download pdf


C. Janssen, 2014. Beestje van de week. Wilde kat. Volkskrant 29 november 2014. Download pdf


C. Janssen, 2014. Beestje van de week. Hermelijn. Volkskrant 26 april 2014. Download pdf


J.L. Mulder, 2015. Naardermeer en Vechtplassen weer verbonden. Tussen Duin en Dijk 14(3): 19-21 Download pdf


J.L. Mulder, 2013. De wasbeerhond heeft vaste voet in Nederland. Zoogdier 24(4): 1-3. Download pdf


J.L. Mulder & J.W.B. van der Giessen, 2011. Verspreidingsgebied wasbeerhond voornamelijk in noordoosten. De Nederlandse Jager 116 (11): 24-26. Download pdf


J.L. Mulder & H. Vink, 2011. Balancerende dassen. Zoogdier 22(1): 26. Download pdf


J.L. Mulder, 2009. Lynx in Nederland! Zoogdier 20(1): 18.


J.L. Mulder, 2008. Wasberen zijn niet eng of gevaarlijk! Zoogdier 19(3): 26-27. Download pdf


J.L. Mulder, 2008. Vos versus aalscholvers. Zoogdier 19(3):14. Download pdf


J.L. Mulder, 2008. Een vos met een tomtommetje. Zoogdier 19(4): 7-9. Download pdf


J.L. Mulder, 2008. Een vos met een tomtommetje. Water, Land & Dijken, nr. 2, juli 2008, p. 11.


J.L. Mulder, 2008. Bang voor de wasbeer? Wen er maar aan. Trouw 16 juli 2008.


J.L. Mulder, 2007. Onbejaagde vossen in de duinen en implicaties voor vossenbeheer. De Levende Natuur 108(4):149-154. Download pdf


J.L. Mulder, 2007. Met fotovallen op zoek naar de wilde kat. Zoogdier 18(1): 3-7. Download pdf


Bureau Mulder-natuurlijk (tekst), 2005. De Boommarter in de Gelderse Vallei. Met uw hulp blijft ie. Brochure, 16 pp. Uitgave: Zoogdiervereniging VZZ. Download PDF


J.L. Mulder, R.C. van Apeldoorn & C. Klok (red.), 2005. Naar een effectief en breed geaccepteerd vossenbeheer. Verslag van het vossensymposium op 12 mei 2004 te Utrecht. 96 pp. Uitgave Faunafonds.


J.L. Mulder, 2005. Zeehondenopvang moet aan banden. De Levende Natuur maart 2005. 106(2): 58-59. Download pdf


J.L. Mulder & J.W.B. van der Giessen, 2005. Hoe oud is deze vos? Zoogdier 16(1): 3-7 Volledige tekst


J.L. Mulder, 2002. Zoogdieren in de duinen. Naar een nieuw evenwicht. In: Van der Bent, G., G. van Ommering & R. van Rossum (eds). Dwars door de duinen, een verkenningstocht van Den Haag naar Noordwijk. Van Den Berg Kantoorboekhandel, Katwijk. Pp. 141-144.


J.L. Mulder, 2000. Vossen vangen valt niet mee. ‘Eenoog” fopt en wordt gefopt. Zoogdier 11(4): 22-23. Volledige tekst


J.L. Mulder & S.Broekhuizen, 1998. Herintroductie van marterachtigen: moet het wel, en hoe dan? De Levende Natuur 99(5):195-198. (plus discussie met Das&Boom in DLN 100(1):29-31). Download pdf


J.L. Mulder, 1996. Waarom lopen egels op de weg? Zoogdier 7(3): 20-24. Volledige tekst


J.L. Mulder, 1996. Vossen op de waddeneilanden? Zoogdier 7(1): 23-25. Volledige tekst


J.L. Mulder, 1995. Vossen. Lesbrief. Bulletin voor het onderwijs in de Biologie 26(156): 98-101.


J.L. Mulder, 1995. De rotgans achterna. NRC, Katern Wetenschap & Onderwijs, 20 juli 1995:1. Volledige tekst


J.L. Mulder, 1994. De boommarter in relatie tot … de vos. Marterpassen II: 59-60.


N. Jonker & J.L.Mulder, 1994. Kleine marters in de polder. Amsterdam: NOZOS i.s.m. VZZ en VNLB, 26 pp.


J.L. Mulder, 1993. Weer leeftijdsrecord vos. Zoogdier 4(3): 33.


J.L. Mulder, 1993. Vossen. Stichting Kritisch Faunabeheer en Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming. 23 pp. Download PDF

 

J.L. Mulder, 1993. Voetstapjes in de sneeuw: De bunzing verraadt zich. Zoogdier 4(4): 9-13. LINK


J.L. Mulder, 1992. Vos - Vulpes vulpes (L., 1758). In: "Atlas van de Nederlandse zoogdieren", S. Broekhuizen et al. (ed), Utrecht, St.Uitg.KNNV, p.126-132. Download pdf


J.L. Mulder, 1991. De geheimzinnige jeugd van het konijn. Zoogdier 2(4):3-9. Download pdf


J.L. Mulder, 1990. Om de das. NRC 3 apr 1990, bijlage Wetenschap & Onderwijs, blz 1-2.


J.L. Mulder, 1990. Het verdwijnen van de hermelijn uit het duin. Argus 15(4): 7-9.


J.L. Mulder, 1990. Flitsende konijnenvanger van het duin: de hermelijn. Argus 15(3): 8-10.


J.L. Mulder, 1990. Erfelijke kaakafwijking bij Noordhollandse vossen. Zoogdier 1(4): 19-22.


J.L. Mulder, 1990. De hermelijn, flitsende konijnenvanger van het duin. Duin 13(3): 4-7.


J.L. Mulder, 1990. De hermelijn verdwenen uit het duin. Duin 13(4): 4-7.


J.L. Mulder, 1990. De das, een nachtelijke scharrelaar. Brabants Landschap no. 88, sept 1990:2-8.


J.L. Mulder, 1988. De vos in Holland. Zuidhollands Landschap 88 (4): 6-9 / Noordhollands Landschap 88 (4): 44-47.


J.L. Mulder, 1988. De laatste otter. NRC 6 dec 1988, bijlage Wetenschap & Onderwijs, blz 2.


J.L. Mulder, 1986. Vossen en vogels: eten en gegeten worden. Duin 9(1):11-12.


J.L. Mulder, 1985. Invloed van de vos op wulpen en fazanten in het Noordhollands Duinreservaat. De Nederlandse Jager 90(25):564-566, en 90(26): 591-592

.

J.L. Mulder, 1983, 1984. Duinvossen. Zuidhollands Landschap 83(1):7-10./ Waterwereld 36(1):17-23./ Natura 81(6):168-172.


J. van Gelderen, 1983. De 'rooie' in de duinen. Spiegel der natuur 14(10): 324-331.


J.L. Mulder, 1982. De vos in de duinen. Duin 5(2): 26-31.


J.L. Mulder, 1979. Over wentels. De Nederlandse Jager 84(25): 890-892.